LISTA STATELOR CU CARE ROMANIA ARE SEMNATE CONVENTII/TRATATE DE ASISTENTA JURIDICA CARE PREVAD SCUTIREA DE SUPRALEGALIZARE MAI 2007


1. Albania - Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Albania privind asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, publicat în B. Of. nr. 4/18.011961 – art. 3 

2. Austria - Conventia între România si Republica Austria cu privire la asistenta juridică în materia dreptului civil si de familie si la valabilitatea si transmiterea actelor si Protocolul anexă la conventie, încheiate la Viena la 17 noiembrie 1965, ratificate prin Decretul nr. 1179/1968, publicat în B. Of. nr. 4/9.01.1961 – art. 26

3. Belgia - Conventie între Republica Socialistă România si Regatul Belgiei privind asistenta juridică în materie civilă si comercială, ratificată prin Decretul nr. 368/1976, publicat în B.Of. nr. 93/4.11.1976 – art. 14 si 8, pct. 2

4. Bosnia si Hertegovina (prin declaratie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenta juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47

5. Bulgaria - Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Bulgaria privind asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 109/1959, publicat în B. Of. nr. 11/31.03.1960 – art. 13

6. Cehia - Tratatul dintre România si Republica Cehă privind asistenta judiciară în materie civilă, semnat la Bucuresti la 11 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 44/1995, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 106/31.05.1995 – art. 23

7. China - Tratatul de asistentă juridică în materie civilă si penală dintre România si Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991, ratificat prin Legea nr. 12/1992, publicată în M.Of. nr. 32/03.03.1992 – art. 34

8. Coreea de Nord - Acord între Republica Socialistă România si Republica Populară Democrată Coreeană cu privire la asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 305/1972, publicat în B. Of. nr. 87/7.08.1972 - art. 10

9. Croatia (prin declaratie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenta juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47

10. Cuba – Conventie între Republica Socialistă România si Republica Cuba privind asistenta juridică în materie civilă, familială si penală, ratificată prin Decretul nr. 67/1981, publicat în B.Of. nr. 19/27.03.1981 – art. 5

11. Franta – Conventie între Republica Socialistă România si Republica Franceză privind asistenta juridică în materie civilă si comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicat în B.Of. nr. 79/22.07.1975 – art. 10

12. Macedonia – Conventia dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, publicată în M. Of. 839/13.09.2004 – art. 21

13. Moldova – Tratat între România si Republica Moldova privind asistenta juridică în materie civilă si penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.Of. nr. 310/13.11.1997 – art. 22

14. Mongolia – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Mongolă cu privire la asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 415/1973, publicat în B.Of. nr. 116/31.07.1973 – art. 18

15. Polonia - Tratat dintre România si Republica Polonă privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucuresti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 65/1999, publicată în M.Of. nr. 414/30.08.1999, aprobată prin Legea nr. 33/2000, publicată în M.Of. nr. 158/17.04.2000 – art. 13

16. Rusia – (prin declaratie de succesiune) Tratat între Republica Populară Română si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistentei juridice în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în B.Of. nr. 30/4.08.1958 – art. 12

17. Serbia (prin declaratie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenta juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47

18. Slovacia – (prin declaratie de succesiune) - Legea nr. 30/2000 privind Protocolul între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia) Tratat între Republica Populară Română si Republica Cehoslovacă privind asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 506/1958, publicat în B.Of. nr. 6/18.02.1958 – art. 13

19. Slovenia (prin declaratie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenta juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47

20. Spania – Conventia dintre România si Spania – complementară la Conventia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 -, semnată la Bucuresti la 17 noiembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 235/1998, publicată în M. Of. Nr. 480/14.12.1998 – art. 8

21. Ungaria – Tratat între Republica Populară Română si Republica Populară Ungară privind asistenta juridică în cauzele civile, familiale si penale ratificat prin Decretul nr. 505/1958, publicat în B.Of. nr. 2/17.01.1959 – art. 13

Program
    Momentan nu se lucreaza la sediu. CONCEDIU MATERNAL!

ADRESA NOASTRA


---- lextradeinternationalpl@gmail.com