LISTA ACTELOR CARE SE POT APOSTILA

 

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar 
certificate de cazier auto

eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.
Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, acestea trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti
adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;
actele de studii preuniversitare trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean. 
actele de studii superioare se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. 
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii - Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicale vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București
certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti
adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti
 

La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
hotărâri judecătoreşti

Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila de preşedinte.
Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.
 

actele originale care emană de la un executor judecătoresc  
actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator etc.

Incepând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostileaza prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

 

Traducerile legalizate la notar Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) De ex.: procuri, declarații, invitații etc.
 
Program
    Momentan nu se lucreaza la sediu. CONCEDIU MATERNAL!

ADRESA NOASTRA


---- lextradeinternationalpl@gmail.com