Sectiunea I-Statele membre al Conferinei de la Haga semnatare ale
Conveniei nr.12/5.10.1961
1. Africa de Sud
2. Republica Albania
2
3. Republica Argentina
4. Australia
5. Republica Austria
6. Republica Belarus
7. Regatul Belgiei
8. Bosnia - Herzegovina
9. Republica Bulgaria
10. Republica Ceh
11. Republica Popular Chinez – numai Hong Kong Ai Macao
12. Republica Cipru
13. Republica Coreea (Coreea de Sud)
14. Pepublica Croaia
15. Regatul Danemarcei
16. Ecuador
17. Confederaia Elveian
18. Republica Estonia
19. Republica Finlanda
20. Republica Franceza
21. Georgia
22. Republica Federal Germania
23. Republica Elen (Grecia)
24. India
25. Republica Irlanda
27. Republica Islanda
28.Statul Israel
29. Republica Italian
30.Japonia
31.Republica Letonia
32.Republica Lituania
33. Marele Ducat al Luxemburgului
34.Republica Macedonia
35.Republica Malta
36.Statele Unite Mexicane
3
37.Principatul Monaco
38.Republica Muntenegru
39.Regatul Norvegiei
40.Noua Zeeland
41.Olanda
42.Republica Panama
Peru
43.Republica Polon
44.Republica Portughez
45.România
46.Federaia Rus
47. Republica Serbia
48.Republica Slovacia
49. Republica Slovenia
50.Spania
51.Regatul Suediei
52.Republica Surinam
53.Republica Turcia
54.Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
55.Statele Unite ale Americii
56.Ucraina
57.Republica Ungar
58.Republica Venezuela

Lista actelor care pot fi apostilate

 

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Tip de acte

Observaţii

certificate de naştere

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de căsătorie

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de deces

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de cazier judiciarcertificate de cazier auto

eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.
Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, acestea trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

certificate de rezidenţă fiscală

redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.

adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român

eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti

adeverinţe privind componenţa familiei

eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;

actele de studii preuniversitare

trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei ștampile pentru actele de studii eliberate în Bucureşti sau în alte orașe.

actele de studii superioare

se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vizări, indiferent de localitatea în care v-au fost emise actele.

documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii - Serviciul Relaţii Internaţionale

adeverinţe medicale

vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București

certificate de botez/cununie

vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2

certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant

vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

brevete de turism

emise de Autoritatea Naţională pentru Turism

adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă

vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti

adeverinţe de calificare în diferite meserii

vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

 

La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte

Observaţii

hotărâri judecătoreşti

Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila de preşedinte.
Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.
Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea Apostilei la tribunalul Bucuresti, sau în alte județe.

actele originale care emană de la un executor judecătoresc

actele originale emise de Registrul Comerţului

De ex.: Certificat Constatator etc.

Incepând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostileaza prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

 

Tip de acte

Observaţii

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

 

Traducerile legalizate la notar

Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.

Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură)

De ex.: procuri, declarații, invitații etc.

 

 

 

 

 

LISTA ACTELOR CARE POT FI SUPRALEGALIZATE

 

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se pot supralegaliza următoarele tipuri de acte:

Tip de acte

Observaţii

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

 

Traducerile legalizate la notar

Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi supralegalizate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.

Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură)

De ex.: procuri, declaratii, invitatii etc.

 

 

La MINISTERUL JUSTITIEI se pot supralegaliza următoarele tipuri de acte:

Tip de acte

Observaţii

certificate de naştere

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de căsătorie

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de deces

formatul nou, emise după 01.01.1998

certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto

eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.

certificate de rezidenţă fiscală

redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.

adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român

eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti

actele de studii preuniversitare

trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei ștampile pentru actele de studii eliberate în Bucureşti.

actele de studii superioare

se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vizări, indiferent de localitatea în careau fost emise actele.

documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii -Serviciul Relaţii Internaţionale

adeverinţe medicale

vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti

certificate de botez/cununie

vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2

adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă

vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti

adeverinţe de calificare în diferite meserii

vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

Nu se supralegalizează actele emise de autorităţi care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiţiei, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.).

Nu se supralegalizează actele oficiale emise de autorităţile române pentru a fi folosite în România.

Nu se supralegalizează actele oficiale străine.

 

La MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE se pot supralegaliza urmatoarele tipuri de acte:

Tip de acte

Observaţii

hotărâri judecătoreşti

în copie legalizată, emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei).

actele originale emise de Registrul Comerţului

De ex.: Certificat Constatator etc. - actul trebuie să fie emis sub antetul Ministerului Justiției

 

Program
    Momentan nu se lucreaza la sediu. CONCEDIU MATERNAL!

ADRESA NOASTRA


---- lextradeinternationalpl@gmail.com